Naslovna
O nama
Reference
Kontakt

Termička obrada

Pod termičkom obradom se podrazumeva termički (termalni) tretman metalnog materijala u cilju postizanja željenih mahaničkih osobina. Termička obrada se izvodi u oblasti temperatura na kojima se materijal nalazi u čvrstom stanju. Proces termičke obrade materijala vršimo u posebnim komornim pećima.

Kod čelika postoje sledeći tipovi termičke obrade:
  • Kaljenje
  • Otpuštanje
  • Poboljšanje
  • Žarenje
  • Cementacija
Celokupan proces se odvija uz konstantnu kontrolu kvaliteta mašinom za automatsko merenje tvrdoće materijala.

Žarkom © 2010 Powered by < Linkmedia >